Υποβολή Ερώτησης

q2dg's profile - overview

51 Questions

4k
views
4
answers
4
votes
2015-10-05 13:35:46 -0500 q2dg

Python error doing "sudo dnf upgrade"

2k
views
4
answers
2
votes
2018-05-03 03:55:20 -0500 abitrolly flag of Λευκορωσία

LXD can be used in Fedora?

1k
views
2
answers
2
votes
2014-11-18 12:43:49 -0500 baoboa flag of Γαλλία

Is it possible to boot a Fedora LiveCD via PXE using HTTP (not NFS)?

741
views
2
answers
1
vote
2017-01-01 14:48:01 -0500 q2dg

Is there some (more modern) alternatives to LTSP/K12Linux?

15k
views
9
answers
1
vote
2013-02-19 14:35:44 -0500 q2dg

Fedora on tablets?

963
views
όχι
answers
1
vote
2017-10-31 11:00:51 -0500 q2dg

Are there any official plans to incorporate Netplan to Fedora?

71 Answers

57 Votes

46
11

0 Tags

22 Badges

 Rapid Responder   × 6  Μελετητής   × 1  Φωτισμένη   × 1
 Καλή απάντηση   × 2  Υποστηρικτής   × 1  Συντάκτης   × 1
 Σχολιαστής   × 1  Κριτικός   × 1  Ωραία απάντηση   × 8
 Σημαντική ερώτηση   × 31  Δημοφιλής ερώτηση   × 34  Δάσκαλος   × 1
 Οπαδός   × 1  Σπουδαστής   × 1  Εξαίρετη ερώτηση   × 2
 Καλή ερώτηση   × 3  Αγαπημένη ερώτηση   × 1  Περίφημη ερώτηση   × 25
 Νεκρομάντης   × 2  Ωραία ερώτηση   × 7  Αυτοδίδακτος   × 3
 Ταξινομητής   × 1