Υποβολή Ερώτησης

Thakur Rajesh Singh's profile - overview

10 Questions

4k
views
2
answers
2
votes
2013-10-30 07:15:58 -0500 Gus

Dependency on a library libtermcap.so.2

4k
views
3
answers
2
votes
2014-07-19 20:54:18 -0500 davidva

Finger Print Scanner not working in Fedora20

1k
views
2
answers
1
vote
2013-11-02 08:39:23 -0500 Ahmad Samir flag of Αίγυπτος

Youtube crash in firefox 24 and firefox 25 in fedora 19

2k
views
4
answers
1
vote
2013-07-13 01:53:51 -0500 Thakur Rajesh Singh

Error during upgrade of fedora18 via fedup

473
views
1
answer
όχι
votes
2014-01-10 00:53:05 -0500 Thakur Rajesh Singh

How to get server list in Urban terror game

376
views
2
answers
όχι
votes
2015-03-12 00:48:21 -0500 Thakur Rajesh Singh

Ffmpeg , VLC, SMplayer crash

3k
views
5
answers
όχι
votes
2013-07-28 20:56:34 -0500 umtapao

Fedora 19 does not boot after updating to kernel 3.10.3

8 Answers

3 Votes

2
1

0 Tags

12 Badges

 Σπουδαστής   × 1  Σημαντική ερώτηση   × 9  Δάσκαλος   × 1
 Περίφημη ερώτηση   × 6  Ωραία ερώτηση   × 2  Αυτοδίδακτος   × 1
 Σχολιαστής   × 1  Κριτικός   × 1  Συντάκτης   × 1
 Δημοφιλής ερώτηση   × 10  Μελετητής   × 1  Υποστηρικτής   × 1