Υποβολή Ερώτησης

Emmanuel Touzery's profile - overview

9 Questions

2k
views
3
answers
2
votes
2015-01-25 01:57:43 -0500 davidva

sometimes gdm lists no users

7k
views
2
answers
2
votes
2016-06-23 15:34:36 -0500 Emmanuel Touzery

parrallel install ncurses-6 & ncurses-5 on fedora 24

1k
views
3
answers
1
vote
2014-08-21 02:58:10 -0500 abadrinath flag of United States of America

fedora 20 random freeze

309
views
2
answers
όχι
votes
2017-07-15 00:35:25 -0500 aeperezt flag of Παναμάς

upgrade to f26 fails: package conflict

όχι
views
όχι
answers
όχι
votes
2016-06-21 11:59:05 -0500 Emmanuel Touzery

fedora 23->24 upgrade [διαγραμμένη]

1
view
όχι
answers
όχι
votes
2014-11-22 07:22:47 -0500 Emmanuel Touzery

gtk file chooser: folders first [διαγραμμένη]

16
views
όχι
answers
όχι
votes
2014-11-22 07:23:34 -0500 Emmanuel Touzery

folders first in gtk 3.14 file chooser [διαγραμμένη]

204
views
όχι
answers
όχι
votes
2014-08-20 01:33:37 -0500 abadrinath flag of United States of America

poor battery life [κλειστή]

όχι
views
όχι
answers
όχι
votes
2013-12-21 13:39:51 -0500 Emmanuel Touzery

fedora 20: cups not shutting down [διαγραμμένη]

4 Answers

8 Votes

8
0

0 Tags

11 Badges