Υποβολή Ερώτησης

kirkb's profile - overview

10 Questions

34k
views
4
answers
2
votes
2014-02-11 20:41:40 -0500 binaryhat1

How do I change my boot theme? [κλειστή]

3k
views
1
answer
2
votes
2013-08-21 22:50:26 -0500 FranciscoD_

How do I change the Gnome sound theme

308
views
1
answer
1
vote
2014-07-27 11:20:46 -0500 gvegidy

Bluetooth no longer active before login after F20 upgrade

803
views
1
answer
όχι
votes
2012-12-05 14:01:32 -0500 ThomasMcA flag of United States of America

Host file changes not saved after reboot

490
views
1
answer
όχι
votes
2013-01-06 19:44:31 -0500 randomuser flag of United States of America

GnomeShell crashing overnight

2k
views
1
answer
όχι
votes
2012-03-01 22:57:30 -0500 kirkb flag of Καναδάς

Why is plymouth unable to see my nvidia card during boot?

3k
views
2
answers
όχι
votes
2014-03-17 10:13:16 -0500 UbuntuFedora2014

How do I enabled my touchscreen in a multi-monitor setup?

940
views
1
answer
όχι
votes
2012-03-06 08:22:02 -0500 mether

How do I install and setup usbip in FC16?

4k
views
2
answers
όχι
votes
2015-11-15 07:36:53 -0500 andrew_

How do I calibrate my touchscreen? (Dell ST2220T)

4 Answers

0 Votes

0
0

0 Tags

14 Badges

 Οργανωτής   × 1  Συντάκτης   × 1  Σπουδαστής   × 1
 Νεκρομάντης   × 1  Αυτοδίδακτος   × 2  Σχολιαστής   × 1
 Ταξινομητής   × 1  Δημοφιλής ερώτηση   × 9  Δάσκαλος   × 1
 Ωραία ερώτηση   × 2  Σημαντική ερώτηση   × 9  Περίφημη ερώτηση   × 8
 Μελετητής   × 1  Ωραία απάντηση   × 1