Υποβολή Ερώτησης

Samurai's profile - overview

10 Questions

1k
views
3
answers
4
votes
2018-05-12 09:17:18 -0500 lsatenstein

dnf - Resume download instead of starting it over

507
views
1
answer
1
vote
2018-12-17 15:22:30 -0500 Samurai

Failed to start file system check / emergency mode

2k
views
1
answer
1
vote
2018-03-17 19:31:14 -0500 sergiomb flag of Πορτογαλία

Boot gets stuck at "Starting Switch Root"

6k
views
1
answer
όχι
votes
2013-07-20 00:54:14 -0500 FranciscoD_

Fedora 19 - how t skip boot menu / modify boot options

6k
views
1
answer
όχι
votes
2017-07-15 15:13:25 -0500 Samurai

problem upgrading fedora 25 to 26 (curl error #37)

586
views
1
answer
όχι
votes
2018-02-17 15:18:42 -0500 Samurai

Building and installing wl-kmod failed

122
views
1
answer
όχι
votes
2013-07-31 08:11:41 -0500 jamielinux flag of United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

repolist with priority

1k
views
όχι
answers
όχι
votes
2013-10-25 00:19:36 -0500 mikesalzap

Problem with wireless bcm43142 under Fedora 19

2 Answers

16 Votes

16
0

0 Tags

14 Badges

 Καλή ερώτηση   × 1  Οπαδός   × 1  Rapid Responder   × 1
 Αυτοδίδακτος   × 1  Ωραία ερώτηση   × 1  Σχολιαστής   × 1
 Μελετητής   × 1  Δάσκαλος   × 1  Σημαντική ερώτηση   × 10
 Δημοφιλής ερώτηση   × 10  Περίφημη ερώτηση   × 7  Σπουδαστής   × 1
 Συντάκτης   × 1  Υποστηρικτής   × 1