Υποβολή Ερώτησης

ddkroyal001's profile - overview

60 Questions

94
views
όχι
answers
2
votes
2018-07-15 09:43:18 -0500 ddkroyal001

Video quality is bad in fedora 28 ?

390
views
2
answers
2
votes
2015-06-13 14:30:22 -0500 cgonz31

Can I increase the Fedora 21 swap memory by adding another HDD partition?

12k
views
4
answers
2
votes
2018-08-27 15:18:47 -0500 RAUZER

How to install whatsApp in fedora 26 ?

2k
views
2
answers
1
vote
2017-01-05 07:17:45 -0500 ddkroyal001

How to turnoff automatic updates in fedora 21?

6 Answers

13 Votes

13
0

0 Tags

14 Badges

 Υποστηρικτής   × 1  Συντάκτης   × 1  Καλή ερώτηση   × 2
 Οπαδός   × 1  Σημαντική ερώτηση   × 30  Ωραία ερώτηση   × 8
 Μελετητής   × 1  Σπουδαστής   × 1  Δημοφιλής ερώτηση   × 34
 Περίφημη ερώτηση   × 23  Εξαίρετη ερώτηση   × 1  Σχολιαστής   × 1
 Δάσκαλος   × 1  Ωραία απάντηση   × 1