Υποβολή Ερώτησης

b0ris's profile - overview

6 Questions

5k
views
3
answers
1
vote
2013-08-06 04:37:54 -0500 pnadk flag of Δανία

VirtualBox - Kernel driver not installed (rc=-1908)

76
views
όχι
answers
1
vote
2013-08-05 21:01:44 -0500 b0ris flag of Σουηδία

Accept the best answer for 1 of your questions [κλειστή]

545
views
1
answer
όχι
votes
2013-08-02 19:20:41 -0500 b0ris flag of Σουηδία

Restore bookmarks/places in the Files app

1k
views
2
answers
όχι
votes
2013-09-23 19:19:15 -0500 yanglifu90

Set GNOME MPlayer as default

3k
views
1
answer
όχι
votes
2013-08-16 16:35:37 -0500 nonamedotc

Clear history in Places->Recent, Totem and GNOME MPlayer

353
views
1
answer
όχι
votes
2013-08-02 19:41:07 -0500 wquine

Wrong number of CPUs

6 Answers

7 Votes

6
1

0 Tags

14 Badges

 Συντάκτης   × 1  Κριτικός   × 1  Μελετητής   × 1
 Υποστηρικτής   × 1  Περίφημη ερώτηση   × 6  Ωραία απάντηση   × 1
 Καλή απάντηση   × 1  Φωτισμένη   × 1  Ταξινομητής   × 1
 Δημοφιλής ερώτηση   × 6  Σπουδαστής   × 1  Σημαντική ερώτηση   × 6
 Δάσκαλος   × 1  Αυτοδίδακτος   × 1