Υποβολή Ερώτησης

Alpha_Vulnerability's profile - overview

6 Questions

14k
views
2
answers
2
votes
2013-08-06 22:12:31 -0500 FranciscoD_

g++ command not found in fedora 18 [κλειστή]

57
views
1
answer
1
vote
2013-08-06 09:33:23 -0500 none

c++ and backend as Mysql in fedora 18???

4k
views
1
answer
1
vote
2013-08-22 21:29:42 -0500 FranciscoD_

how to install x11 -devel library in fedora 18?

3k
views
2
answers
1
vote
2013-08-10 17:31:27 -0500 rstrode

sticky notes on fedora 18?

945
views
1
answer
όχι
votes
2013-08-13 17:26:53 -0500 FranciscoD_

ns-allinone-2.35 installation problem in fedora 18

2 Answers

5 Votes

5
0

0 Tags

16 Badges

 Δημοφιλής ερώτηση   × 6  Σημαντική ερώτηση   × 4  Ταξινομητής   × 1
 Δάσκαλος   × 1  Αυτοδίδακτος   × 1  Σχολιαστής   × 1
 Ωραία ερώτηση   × 1  Περίφημη ερώτηση   × 4  Σπουδαστής   × 1
 Αστική περιπολία   × 1  Μελετητής   × 1  Φωτισμένη   × 1
 Καλή απάντηση   × 1  Συντάκτης   × 1  Υποστηρικτής   × 1
 Ωραία απάντηση   × 1