Υποβολή Ερώτησης

Matthew Cline's profile - overview

16 Questions

942
views
1
answer
3
votes
2015-05-28 12:33:33 -0500 Matthew Cline

Fedora 22: KDE autostart no longer working

172
views
όχι
answers
2
votes
2015-11-27 17:47:01 -0500 Matthew Cline

dnf: Transaction check vs transaction test

9k
views
3
answers
1
vote
2018-05-28 05:39:25 -0500 gfederix

Fedora 22: full-screen tearing/flickering under KDE

1k
views
1
answer
1
vote
2015-05-26 11:47:18 -0500 Matthew Cline

Upgrade to Fedora 22 failed to get xorg-x11-server-common

76
views
όχι
answers
1
vote
2015-12-28 12:25:18 -0500 Matthew Cline

Fedora23: Kde only notices memory-stick plugin first time

491
views
όχι
answers
όχι
votes
2014-12-21 18:41:58 -0500 Matthew Cline

Fedora 21: KDE session won't start until Xorg.bin killed with failsafe session

7 Answers

0 Votes

0
0

0 Tags

15 Badges

 Καλή ερώτηση   × 1  Κριτικός   × 1  Φωτισμένη   × 1
 Υποστηρικτής   × 1  Καλή απάντηση   × 2  Σημαντική ερώτηση   × 6
 Σπουδαστής   × 1  Αυτοδίδακτος   × 4  Περίφημη ερώτηση   × 4
 Μελετητής   × 1  Συντάκτης   × 1  Δάσκαλος   × 1
 Ωραία ερώτηση   × 3  Δημοφιλής ερώτηση   × 10  Ωραία απάντηση   × 3