Υποβολή Ερώτησης

sparks's profile - overview

5 Questions

1k
views
2
answers
2
votes
2013-09-17 07:30:37 -0500 sparks

Settings screen not appearing

110
views
όχι
answers
1
vote
2017-01-25 20:55:42 -0500 sparks

Cannot read from STM microSD Flash Device

182
views
όχι
answers
όχι
votes
2015-07-13 07:50:24 -0500 sparks

Display settings not working in Fedora 21 KDE

110
views
1
answer
όχι
votes
2013-09-02 10:04:59 -0500 Gareth Jones

Settings screen not appearing [κλειστή]

13 Answers

5 Votes

4
1

0 Tags

16 Badges

 Δημοφιλής ερώτηση   × 3  Καλή απάντηση   × 2  Συντάκτης   × 1
 Δάσκαλος   × 1  Σημαντική ερώτηση   × 1  Κριτικός   × 1
 Φωτισμένη   × 1  Νεκρομάντης   × 7  Αυτοδίδακτος   × 1
 Υποστηρικτής   × 1  Μελετητής   × 1  Σπουδαστής   × 1
 Ωραία απάντηση   × 7  Περίφημη ερώτηση   × 1  Ωραία ερώτηση   × 1
 Οργανωτής   × 1