Υποβολή Ερώτησης

ZedGama3's profile - overview

4 Questions

6k
views
2
answers
3
votes
2013-11-12 14:21:59 -0500 lzap flag of Τσεχία

How do I upgrade to a larger hard drive?

563
views
όχι
answers
όχι
votes
2013-09-22 01:21:56 -0500 ZedGama3

Clock shows UTC on boot, then changes to local time

1k
views
1
answer
-1
votes
2013-09-06 07:54:54 -0500 ZedGama3

Computer only boots to emergency mode after upgrading hard drive

2 Answers

2 Votes

2
0

0 Tags

13 Badges

 Σημαντική ερώτηση   × 4  Καλή απάντηση   × 1  Ωραία ερώτηση   × 1
 Σπουδαστής   × 1  Δημοφιλής ερώτηση   × 4  Δάσκαλος   × 1
 Περίφημη ερώτηση   × 4  Καλή ερώτηση   × 1  Φωτισμένη   × 1
 Αυτοδίδακτος   × 1  Ωραία απάντηση   × 1  Μελετητής   × 1
 Υποστηρικτής   × 1