Υποβολή Ερώτησης

Marc lml's profile - overview

3 Questions

11k
views
1
answer
2
votes
2014-01-01 14:09:46 -0500 Marc lml flag of Κάτω Χώρες

No sound after installing Fedora 20

3k
views
2
answers
1
vote
2017-12-30 10:05:55 -0500 Marc lml flag of Κάτω Χώρες

How to configure XRDP on Fedora 27

1k
views
1
answer
1
vote
2013-10-08 15:21:45 -0500 Marc lml flag of Κάτω Χώρες

Fedora 18 sluggish GUI (Gnome 3) after update

91 Answers

81 Votes

81
0

0 Tags

17 Badges

 Σχολιαστής   × 1  Ωραία απάντηση   × 23  Δάσκαλος   × 1
 Αυτοδίδακτος   × 2  Δημοφιλής ερώτηση   × 3  Σπουδαστής   × 1
 Ωραία ερώτηση   × 1  Σημαντική ερώτηση   × 3  Περίφημη ερώτηση   × 3
 Συντάκτης   × 1  Γκουρού   × 1  Θαυμάσια απάντηση   × 1
 Μελετητής   × 1  Φωτισμένη   × 1  Οπαδός   × 1
 Καλή απάντηση   × 8  Υποστηρικτής   × 1