Υποβολή Ερώτησης

Bharat's profile - overview

5 Questions

10k
views
3
answers
1
vote
2013-09-24 09:00:44 -0500 Bharat

ssh fails to connect- fedora 19

1k
views
2
answers
όχι
votes
2013-10-22 14:53:00 -0500 zbyszek

Fedora 19 fails to start [κλειστή]

150
views
όχι
answers
όχι
votes
2013-10-26 06:55:43 -0500 Bharat

XFCE panel Problem-FC19

όχι
views
όχι
answers
όχι
votes
2013-10-16 00:53:35 -0500 Bharat

ssh fails to connect- fedora 19 [διαγραμμένη]

3k
views
1
answer
όχι
votes
2013-10-16 08:13:43 -0500 Bharat

bbswitch not turning discrete graphics off

8 Answers

0 Votes

0
0

0 Tags

11 Badges