Υποβολή Ερώτησης

mtngchi's profile - overview

5 Questions

5k
views
2
answers
4
votes
2014-06-14 08:37:35 -0500 Ahmad Samir flag of Αίγυπτος

gstreamer plugin for Firefox 26 (Fedora 20)

400
views
1
answer
όχι
votes
2013-10-13 01:25:15 -0500 mtngchi

Font rendering issues on GIMP (Fedora 19 GNOME)

292
views
1
answer
όχι
votes
2013-11-15 10:47:59 -0500 mtngchi

Fedora 19 sometimes fails to boot

574
views
1
answer
όχι
votes
2013-11-09 22:15:21 -0500 mtngchi

LibreOffice Math is "broken" (Fedora 19 GNOME)

2k
views
1
answer
όχι
votes
2013-09-24 21:16:29 -0500 skytux flag of Βραζιλία

How do I properly install custom icon themes (Moka)

5 Answers

0 Votes

0
0

0 Tags

12 Badges

 Δημοφιλής ερώτηση   × 5  Μελετητής   × 1  Καλή ερώτηση   × 1
 Ωραία ερώτηση   × 1  Σπουδαστής   × 1  Καλή απάντηση   × 1
 Δάσκαλος   × 1  Ωραία απάντηση   × 1  Σημαντική ερώτηση   × 5
 Περίφημη ερώτηση   × 5  Φωτισμένη   × 1  Συντάκτης   × 1