Υποβολή Ερώτησης

Charlweed's profile - overview

20 Questions

711
views
όχι
answers
2
votes
2014-06-06 13:22:44 -0500 Charlweed

How to fix long wait in grub2 loader?

478
views
3
answers
1
vote
2014-07-04 04:42:14 -0500 picard.flo

AD users logins immediately terminate [κλειστή]

1k
views
όχι
answers
1
vote
2015-11-12 12:20:49 -0500 Charlweed

How to simulate shutdown to debug systemd?

522
views
όχι
answers
όχι
votes
2015-07-15 15:14:22 -0500 Charlweed

How to prevent dhcp server from assigning to WAN Ethernet card?

5k
views
1
answer
όχι
votes
2014-12-05 11:55:02 -0500 Charlweed

How to use $OPTIONS variable in systemd config files?

92
views
1
answer
όχι
votes
2014-03-16 16:10:10 -0500 Charlweed

Where are fedup installer post-boot logs?

1k
views
1
answer
όχι
votes
2014-05-30 13:58:33 -0500 Charlweed

How to set or restore a safe default iptables firewall.

1k
views
3
answers
όχι
votes
2015-02-19 13:06:58 -0500 Charlweed

iptables rule that excludes a particular ip?

2k
views
1
answer
όχι
votes
2014-05-02 14:10:59 -0500 Charlweed

Way to stop Fedora making boot entries in UEFI NVRAM?

43
views
1
answer
όχι
votes
2014-03-06 20:47:45 -0500 Charlweed

Magic incantation to boot from GRUB prompt?

19 Answers

4 Votes

4
0

0 Tags

13 Badges

 Αυτοδίδακτος   × 1  Ωραία ερώτηση   × 1  Σπουδαστής   × 1
 Σχολιαστής   × 1  Υποστηρικτής   × 1  Ωραία απάντηση   × 1
 Μελετητής   × 1  Περίφημη ερώτηση   × 7  Σημαντική ερώτηση   × 13
 Δάσκαλος   × 1  Δημοφιλής ερώτηση   × 15  Συντάκτης   × 1
 Οπαδός   × 1