Υποβολή Ερώτησης

maarten's profile - overview

3 Questions

14k
views
5
answers
όχι
votes
2014-12-09 16:54:50 -0500 maarten

Virtual Box on Fedora 19 fails to start a VM

4k
views
2
answers
όχι
votes
2014-12-09 17:01:50 -0500 maarten

Install modules on UEFI F19 kernel: signature required

9 Answers

6 Votes

6
0

0 Tags

13 Badges

 Φωτισμένη   × 1  Καλή απάντηση   × 1  Ωραία απάντηση   × 2
 Υποστηρικτής   × 1  Περίφημη ερώτηση   × 3  Ταξινομητής   × 1
 Νεκρομάντης   × 2  Μελετητής   × 1  Αυτοδίδακτος   × 1
 Σημαντική ερώτηση   × 3  Δάσκαλος   × 1  Συντάκτης   × 1
 Δημοφιλής ερώτηση   × 3