Υποβολή Ερώτησης

Monjur Morshed's profile - overview

5 Questions

35k
views
4
answers
3
votes
2018-01-21 18:56:41 -0500 isapir

How to make oracle jdk and jre as default java in fedora 20 ?

679
views
1
answer
1
vote
2014-06-08 18:19:58 -0500 Jesus_v2

Tried a lot, but can't play h264 video in Fedora 20!!!

3k
views
2
answers
όχι
votes
2014-08-09 05:49:24 -0500 brierust

How to install oracle 11g r2 in fedora 20 ?

197
views
1
answer
όχι
votes
2014-07-19 16:37:59 -0500 sideburns

Where is the log out option in fedora 20 ?

1 Answer

0 Votes

0
0

0 Tags

9 Badges

 Δημοφιλής ερώτηση   × 4  Αυτοδίδακτος   × 1  Μελετητής   × 1
 Σπουδαστής   × 1  Δάσκαλος   × 1  Καλή ερώτηση   × 1
 Περίφημη ερώτηση   × 4  Ωραία ερώτηση   × 1  Σημαντική ερώτηση   × 4