Υποβολή Ερώτησης

newk0001's profile - overview

5 Questions

3k
views
3
answers
1
vote
2014-01-21 10:57:47 -0500 sergiomb flag of Πορτογαλία

Update BIOS in Fedora 20

108
views
1
answer
1
vote
2013-11-06 00:43:55 -0500 marcindulak

How do I disable specific updates?

696
views
1
answer
όχι
votes
2015-10-16 16:20:46 -0500 yolo flag of Γαλλία

Setting default governor with intel_pstate in Fedora 22

2 Answers

7 Votes

6
1

0 Tags

14 Badges

 Συντάκτης   × 1  Ωραία απάντηση   × 2  Σημαντική ερώτηση   × 4
 Κριτικός   × 1  Φωτισμένη   × 1  Μελετητής   × 1
 Οπαδός   × 1  Σχολιαστής   × 1  Καλή απάντηση   × 1
 Υποστηρικτής   × 1  Περίφημη ερώτηση   × 2  Δημοφιλής ερώτηση   × 4
 Σπουδαστής   × 1  Δάσκαλος   × 1