Υποβολή Ερώτησης

sudhirkhanger's profile - overview

43 Questions

26k
views
2
answers
4
votes
2015-01-27 05:24:41 -0500 odalcet

Public key for google-chrome-unstable-<version>.rpm is not installed

168
views
όχι
answers
3
votes
2014-06-01 03:28:41 -0500 sudhirkhanger flag of Ινδία

Ask Fedora always sends two email at a time.

97
views
1
answer
1
vote
2014-05-27 12:58:36 -0500 mether

Error Uploading Screenshots to Ask Fedora

4k
views
1
answer
1
vote
2015-07-19 08:55:38 -0500 NickTux

hostname is different from /etc/hostname and /etc/hosts

286
views
1
answer
1
vote
2014-05-18 14:04:52 -0500 mether

What is a leaf in Yum's context?

46k
views
3
answers
1
vote
2014-08-28 01:50:46 -0500 sudhirkhanger flag of Ινδία

How to use virt-manager as a non-root user?

125
views
1
answer
1
vote
2014-04-21 08:29:11 -0500 mether

How to keep all packages and not the latest one only?

62 Answers

120 Votes

98
22

0 Tags

24 Badges

 Σημαντική ερώτηση   × 30  Οπαδός   × 1  Δημοφιλής ερώτηση   × 31
 Ωραία απάντηση   × 11  Αυτοδίδακτος   × 4  Καλή απάντηση   × 7
 Ωραία ερώτηση   × 4  Περίφημη ερώτηση   × 21  Συντάκτης   × 1
 Θαυμάσια απάντηση   × 3  Φωτισμένη   × 1  Μελετητής   × 1
 Κριτικός   × 1  Νεκρομάντης   × 5  Αστικό καθήκον   × 1
 Υποστηρικτής   × 1  Αυτοβιογράφος   × 1  Σπουδαστής   × 1
 Σχολιαστής   × 1  Δάσκαλος   × 1  Αστική περιπολία   × 1
 Γκουρού   × 3  Αγαπημένη ερώτηση   × 1  Καλή ερώτηση   × 3