Υποβολή Ερώτησης

mithrial's profile - overview

16 Questions

1k
views
1
answer
2
votes
2015-05-29 10:31:09 -0500 baoboa flag of Γαλλία

libperl.so.18.5 missing (?) on Fedora 22

129
views
όχι
answers
1
vote
2016-06-15 08:42:20 -0500 mithrial

Screenshot is taken from minutes ago

237
views
όχι
answers
1
vote
2016-12-22 06:59:31 -0500 mithrial

Where did i8kmon go?

3k
views
1
answer
1
vote
2013-11-24 09:19:34 -0500 mithrial

Removed /boot and /boot/efi

163
views
όχι
answers
όχι
votes
2014-01-14 11:24:01 -0500 mithrial

KDE stays black after automatic turning off monitor

243
views
1
answer
όχι
votes
2016-06-23 22:08:04 -0500 whot

Touchpad settings are not applied

1k
views
2
answers
όχι
votes
2018-01-27 16:03:52 -0500 erik

Lightdm greeter has wrong keyboard layout

267
views
1
answer
όχι
votes
2015-11-16 05:02:04 -0500 dcrdev

Chrome overflows journal

308
views
1
answer
όχι
votes
2015-06-27 14:46:38 -0500 mithrial

Screen turns off after 20 minutes of idleing

18 Answers

27 Votes

25
2

0 Tags

16 Badges

 Κριτικός   × 1  Ωραία απάντηση   × 5  Καλή απάντηση   × 3
 Φωτισμένη   × 1  Οπαδός   × 1  Δημοφιλής ερώτηση   × 10
 Συντάκτης   × 1  Σπουδαστής   × 1  Σημαντική ερώτηση   × 8
 Δάσκαλος   × 1  Υποστηρικτής   × 1  Περίφημη ερώτηση   × 8
 Αστική περιπολία   × 1  Σχολιαστής   × 1  Μελετητής   × 1
 Ωραία ερώτηση   × 1