Υποβολή Ερώτησης

rohitsd's profile - overview

13 Questions

4k
views
1
answer
4
votes
2012-05-04 06:51:52 -0500 ztank1013 flag of Ιταλία

How to keep a specific older kernel after yum update ?

1k
views
1
answer
1
vote
2013-03-23 12:57:29 -0500 scottro

Date and time do not persist

249
views
όχι
answers
όχι
votes
2012-09-02 03:28:22 -0500 hhlp flag of Ισπανία

Failed to create Fedora 17 spin

όχι
views
όχι
answers
όχι
votes
2012-06-10 13:14:51 -0500 rohitsd flag of Ινδία

yum update error [διαγραμμένη]

4k
views
3
answers
όχι
votes
2011-12-29 07:23:58 -0500 FranciscoD_

[SOLVED]Why is my webcam not working in fedora 16?

211
views
2
answers
όχι
votes
2013-03-23 18:49:01 -0500 ThomasMcA flag of United States of America

Open link in newtab in ask fedora.

97
views
1
answer
όχι
votes
2012-03-16 09:21:57 -0500 kparal flag of Τσεχία

Fedora mirror storage requirement

6 Answers

21 Votes

21
0

0 Tags

17 Badges

 Υποστηρικτής   × 1  Συντάκτης   × 1  Ωραία ερώτηση   × 1
 Οπαδός   × 1  Σπουδαστής   × 1  Αυτοβιογράφος   × 1
 Σημαντική ερώτηση   × 11  Ταξινομητής   × 1  Καλή ερώτηση   × 1
 Φωτισμένη   × 1  Καλή απάντηση   × 1  Περίφημη ερώτηση   × 11
 Μελετητής   × 1  Δημοφιλής ερώτηση   × 12  Ωραία απάντηση   × 1
 Δάσκαλος   × 1  Σχολιαστής   × 1