Υποβολή Ερώτησης

Pant's profile - overview

10 Questions

114
views
όχι
answers
2
votes
2018-09-15 22:05:28 -0500 Pant

Wayland crashes after launch of application

635
views
όχι
answers
όχι
votes
2015-11-08 07:29:10 -0500 Pant

Fedora 23 RTL8723BE not working.

520
views
όχι
answers
όχι
votes
2013-11-30 21:48:58 -0500 Pant

How to Install rtl8192cu Alfa awus036nhr

733
views
όχι
answers
όχι
votes
2013-12-03 12:16:10 -0500 Pant

How to use Teamdriver, many network interfaces act as one?

29
views
όχι
answers
όχι
votes
2015-11-10 06:41:57 -0500 Pant

Empathy does not connect.

όχι
views
όχι
answers
όχι
votes
2018-09-15 22:13:10 -0500 Pant

Wayland crashes when launching an app [διαγραμμένη]

307
views
όχι
answers
όχι
votes
2017-11-26 12:53:01 -0500 Pant

Tilix: Configuration Issue Detected

4 Answers

0 Votes

0
0

0 Tags

11 Badges

 Συντάκτης   × 1  Περίφημη ερώτηση   × 4  Αυτοδίδακτος   × 1
 Σπουδαστής   × 1  Ωραία ερώτηση   × 1  Δημοφιλής ερώτηση   × 5
 Ωραία απάντηση   × 1  Σημαντική ερώτηση   × 5  Μελετητής   × 1
 Rapid Responder   × 1  Δάσκαλος   × 1