Υποβολή Ερώτησης

delacosta78's profile - overview

13 Questions

357
views
1
answer
2
votes
2015-05-26 15:14:42 -0500 FranciscoD_

"unrecognized arguments: --product" in fedup

158
views
1
answer
2
votes
2017-04-25 13:44:05 -0500 florian

What happens with swap partition if I add more memory?

640
views
2
answers
1
vote
2017-04-24 10:25:55 -0500 delacosta78 flag of Κολομβία

How to import a bookmarks HTML file into Web 3.24?

4k
views
1
answer
1
vote
2014-12-14 22:48:46 -0500 delacosta78 flag of Κολομβία

How to open an tcp port in firewall for transmission??

2k
views
2
answers
1
vote
2016-07-19 17:38:58 -0500 fredlima flag of Βραζιλία

Is there any graphical tool to manage drivers in Fedora?

3k
views
2
answers
1
vote
2017-04-20 16:35:12 -0500 delacosta78 flag of Κολομβία

How to change the Gnome shell font the easy way?

1k
views
1
answer
1
vote
2016-07-04 16:27:17 -0500 delacosta78 flag of Κολομβία

What did Gnome or Fedora do with the font in Fedora 24??

373
views
2
answers
1
vote
2014-12-14 22:46:35 -0500 delacosta78 flag of Κολομβία

Emergency mode after `yum -y remove –remove-leaves`

7k
views
2
answers
όχι
votes
2014-04-11 16:56:39 -0500 remjg flag of Γαλλία

How to set-up samba in a easy way with a graphical interface

145
views
όχι
answers
όχι
votes
2017-05-01 21:50:46 -0500 delacosta78 flag of Κολομβία

Some keys on my keyboard suddenly stopped working

3 Answers

10 Votes

10
0

0 Tags

12 Badges

 Σημαντική ερώτηση   × 10  Δημοφιλής ερώτηση   × 10  Μελετητής   × 1
 Υποστηρικτής   × 1  Περίφημη ερώτηση   × 5  Αυτοδίδακτος   × 2
 Σπουδαστής   × 1  Συντάκτης   × 1  Δάσκαλος   × 1
 Ωραία ερώτηση   × 2  Σχολιαστής   × 1  Ταξινομητής   × 1