Υποβολή Ερώτησης

kova78's profile - overview

12 Questions

12k
views
3
answers
3
votes
2016-01-18 08:13:18 -0500 Giorgi Gzirishvili flag of Γεωργία

Failed boot after LVM Volume Group Change

907
views
1
answer
1
vote
2015-05-28 04:00:14 -0500 hedayat

Ethernet card priority over Wifi

3k
views
1
answer
1
vote
2014-01-09 16:55:24 -0500 edwinpattam

GUI for user management in Fedora 20

321
views
όχι
answers
1
vote
2014-09-20 05:13:56 -0500 kova78

Gnome session dies after returning from Suspend status

478
views
1
answer
1
vote
2014-01-04 16:04:28 -0500 remjg flag of Γαλλία

XMMS 1.2.11 can play mp3?

70
views
1
answer
όχι
votes
2014-05-14 15:28:11 -0500 kova78

HP Pavilion 17-e150sh

2k
views
2
answers
όχι
votes
2014-07-06 14:34:20 -0500 NickTux

Wireless driver is not loaded F20 wlp12s0

723
views
όχι
answers
όχι
votes
2013-12-20 11:58:02 -0500 kova78

iPhone 5 connection problem to Fedora 20

127
views
1
answer
όχι
votes
2016-04-06 08:10:43 -0500 hhlp flag of Ισπανία

Mavensmate error on Fedora

557
views
1
answer
όχι
votes
2014-11-15 08:40:21 -0500 circadian

XMMS Problem on Fedora 20

3 Answers

1 Vote

1
0

0 Tags

13 Badges

 Συντάκτης   × 1  Ωραία απάντηση   × 1  Ωραία ερώτηση   × 1
 Σημαντική ερώτηση   × 8  Καλή ερώτηση   × 1  Δημοφιλής ερώτηση   × 10
 Σπουδαστής   × 1  Περίφημη ερώτηση   × 6  Υποστηρικτής   × 1
 Σχολιαστής   × 1  Αυτοδίδακτος   × 2  Δάσκαλος   × 1
 Μελετητής   × 1