Υποβολή Ερώτησης

jcuenod's profile - overview

31 Questions

603
views
2
answers
2
votes
2014-11-08 11:29:09 -0500 bugdetective

Installing Skype multilib issues

182
views
1
answer
2
votes
2014-11-28 17:20:11 -0500 FranciscoD_

dnf/yum vulnerability

484
views
1
answer
2
votes
2014-09-23 04:21:07 -0500 pnemade

Building Geary Fails on WebKitGTK

548
views
1
answer
2
votes
2015-03-27 15:46:18 -0500 randomuser flag of United States of America

[meta] Moderation Frustration [κλειστή]

198
views
3
answers
2
votes
2014-12-14 13:17:07 -0500 oddestNeeds

Why is everything being moderated

29
views
1
answer
2
votes
2014-11-29 12:08:32 -0500 cobra flag of United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Meta Questions

4k
views
1
answer
2
votes
2014-04-14 05:15:33 -0500 marcindulak

Viber on Fedora

1k
views
όχι
answers
2
votes
2015-02-12 18:29:10 -0500 Hef

Transparent Terminal

2k
views
όχι
answers
2
votes
2015-01-06 04:06:36 -0500 jcuenod flag of Νότια Αφρική

Keyboard Shortcut Not Working

26 Answers

34 Votes

34
0

0 Tags

16 Badges

 Ωραία απάντηση   × 10  Μελετητής   × 1  Σχολιαστής   × 1
 Υποστηρικτής   × 1  Δάσκαλος   × 1  Σημαντική ερώτηση   × 11
 Δημοφιλής ερώτηση   × 16  Συντάκτης   × 1  Ωραία ερώτηση   × 10
 Ταξινομητής   × 1  Κριτικός   × 1  Οπαδός   × 1
 Περίφημη ερώτηση   × 8  Φωτισμένη   × 1  Καλή απάντηση   × 4
 Σπουδαστής   × 1