Υποβολή Ερώτησης

fedvasu's profile - overview

16 Questions

3k
views
3
answers
4
votes
2013-05-14 15:46:25 -0500 Bucic flag of Πολωνία

what makes yum so good?

19k
views
2
answers
3
votes
2011-10-16 20:36:46 -0500 mether

why askbot?

339
views
1
answer
1
vote
2012-03-13 16:36:21 -0500 mooninite flag of United States of America

how to know the total number of packages in the repos added?

506
views
2
answers
1
vote
2012-05-04 19:35:24 -0500 fedvasu

is there a way to search fedora packages and info online?

527
views
1
answer
1
vote
2011-10-15 15:35:06 -0500 mether

how about "quickly" or alternate app builder/packager for fedora?

3k
views
3
answers
1
vote
2012-05-07 10:38:38 -0500 fedvasu

grub2 detects ubuntu but doesn't add to grub menu.

224
views
2
answers
1
vote
2011-11-06 03:12:10 -0500 FranciscoD_

How is new software in fedora repos introduced?

873
views
2
answers
όχι
votes
2012-05-04 19:12:11 -0500 fedvasu

Firewall GUI error.

17 Answers

64 Votes

59
5

0 Tags

19 Badges

 Αυτοδίδακτος   × 2  Κριτικός   × 1  Περίφημη ερώτηση   × 11
 Φωτισμένη   × 1  Θαυμάσια απάντηση   × 2  Γκουρού   × 2
 Ταξινομητής   × 1  Ωραία απάντηση   × 3  Δημοφιλής ερώτηση   × 14
 Μελετητής   × 1  Καλή απάντηση   × 3  Δάσκαλος   × 1
 Συντάκτης   × 1  Σπουδαστής   × 1  Καλή ερώτηση   × 2
 Σχολιαστής   × 1  Υποστηρικτής   × 1  Ωραία ερώτηση   × 2
 Σημαντική ερώτηση   × 12