Υποβολή Ερώτησης

Benjamin's profile - overview

23 Questions

44k
views
2
answers
3
votes
2015-01-31 08:27:34 -0500 bvijaycom

How to manage repositories?

16k
views
3
answers
3
votes
2013-02-14 10:45:54 -0500 lennart

Which service is doing what?

6k
views
1
answer
2
votes
2012-02-15 13:39:51 -0500 KevinA

iSCSI causes slow boot load: how to improve?

16k
views
3
answers
2
votes
2016-08-28 01:37:01 -0500 davidva

What are the basic commands to use on Fedora?

12k
views
2
answers
2
votes
2012-03-28 11:56:34 -0500 skytux flag of Βραζιλία

How to install XFCE on alongside Gnome Shell?

716
views
6
answers
1
vote
2012-06-14 02:13:27 -0500 mether

How is the default wallpaper determined? [κλειστή]

285
views
2
answers
1
vote
2012-06-03 06:48:30 -0500 FranciscoD_

Error when starting up Skype

372
views
1
answer
1
vote
2012-02-11 09:40:44 -0500 logan flag of Αργεντινή

Does Fedora have partners for proprietary software?

1k
views
2
answers
1
vote
2011-12-14 10:08:16 -0500 bodhi.zazen flag of United States of America

Gnome 2 Fallback

2 Answers

32 Votes

32
0

0 Tags

13 Badges

 Σχολιαστής   × 1  Ωραία ερώτηση   × 7  Καλή ερώτηση   × 3
 Αγαπημένη ερώτηση   × 1  Ταξινομητής   × 1  Υποστηρικτής   × 1
 Μελετητής   × 1  Σπουδαστής   × 1  Συντάκτης   × 1
 Οργανωτής   × 1  Δημοφιλής ερώτηση   × 21  Περίφημη ερώτηση   × 17
 Σημαντική ερώτηση   × 20