Υποβολή Ερώτησης

flnx's profile - overview

5 Questions

1k
views
όχι
answers
1
vote
2014-01-27 14:00:09 -0500 Marc lml flag of Κάτω Χώρες

sd 8:0:0:0: [sdd] Test WP failed, assume Write Enabled

2k
views
1
answer
1
vote
2014-02-01 09:47:59 -0500 marcindulak

fedora20,static link, cannot find -lgcc_s

4k
views
1
answer
1
vote
2014-01-26 01:19:29 -0500 Ahmad Samir flag of Αίγυπτος

/usr/bin/ld: cannot find -lboost_thread-mt

30k
views
2
answers
όχι
votes
2014-05-26 12:33:27 -0500 deusdara flag of Βραζιλία

how to remove gnome-desktop using yum? [κλειστή]

0 Answers

2 Votes

2
0

0 Tags

7 Badges