Υποβολή Ερώτησης

johntate's profile - overview

24 Questions

3k
views
2
answers
3
votes
2014-03-20 16:11:34 -0500 nubkat

Fedora packagers have destroyed my youth (no fortune)

9k
views
3
answers
2
votes
2017-05-31 15:19:32 -0500 ssr flag of Ρωσία

Fedora 22 Steam, libGL errors

1k
views
1
answer
1
vote
2014-11-22 09:06:30 -0500 sudhirkhanger flag of Ινδία

Multilib version problems installing Steam

1k
views
2
answers
1
vote
2017-10-07 02:59:56 -0500 othrayte

All mirrors inaccessible, can't update

684
views
1
answer
όχι
votes
2018-05-31 16:51:50 -0500 johntate flag of Αυστραλία

How do I get python-axolotl-curve25519 to install with pip successfully?

68
views
όχι
answers
όχι
votes
2018-10-30 06:50:02 -0500 johntate flag of Αυστραλία

Flatpak accidentially uninstalled, get my icons back?

2k
views
3
answers
όχι
votes
2018-05-04 15:50:55 -0500 Helvio

Upgrade issue: does not belong to a distupgrade repository

279
views
όχι
answers
όχι
votes
2018-05-31 16:45:14 -0500 johntate flag of Αυστραλία

Can't install python axolotl with pip [κλειστή]

8 Answers

7 Votes

7
0

0 Tags

15 Badges

 Περίφημη ερώτηση   × 7  Νεκρομάντης   × 1  Rapid Responder   × 2
 Υποστηρικτής   × 1  Δάσκαλος   × 1  Ωραία ερώτηση   × 2
 Ωραία απάντηση   × 1  Σχολιαστής   × 1  Καλή ερώτηση   × 1
 Δημοφιλής ερώτηση   × 13  Σπουδαστής   × 1  Συντάκτης   × 1
 Μελετητής   × 1  Σημαντική ερώτηση   × 11  Αυτοδίδακτος   × 3