Υποβολή Ερώτησης

mightyflea's profile - overview

5 Questions

2k
views
1
answer
2
votes
2014-02-27 17:23:44 -0500 mightyflea

Erroneous "failed login attempts" in gdm

511
views
1
answer
2
votes
2018-03-26 03:53:33 -0500 Petr Menšík

automatic captive portal login?

1k
views
όχι
answers
1
vote
2015-10-03 17:56:35 -0500 mightyflea

How do I mount an usb drive on connect?

901
views
1
answer
όχι
votes
2014-03-12 05:09:05 -0500 joshuar

Which memory configuration for a linux VM in gnome boxes?

7 Answers

35 Votes

35
0

0 Tags

15 Badges

 Οπαδός   × 1  Σχολιαστής   × 1  Καλή απάντηση   × 1
 Φωτισμένη   × 1  Μελετητής   × 1  Αυτοδίδακτος   × 1
 Δάσκαλος   × 1  Σπουδαστής   × 1  Ωραία ερώτηση   × 2
 Δημοφιλής ερώτηση   × 5  Συντάκτης   × 1  Υποστηρικτής   × 1
 Ωραία απάντηση   × 1  Σημαντική ερώτηση   × 5  Περίφημη ερώτηση   × 4