Υποβολή Ερώτησης

mohanprakash's profile - overview

47 Questions

5k
views
9
answers
2
votes
2014-04-15 06:47:37 -0500 nks

which is the more stable version Fedora 18, 19 or 20 [κλειστή]

65
views
1
answer
2
votes
2014-03-04 05:08:31 -0500 anishjp flag of Νότια Αφρική

what is bodhi update?

3k
views
2
answers
1
vote
2014-04-12 11:06:54 -0500 mohanprakash

how do I install nodeJS in Fedora 20

143
views
1
answer
1
vote
2014-02-08 02:27:19 -0500 FranciscoD_

What is a koji build?

118
views
1
answer
1
vote
2014-02-09 10:41:35 -0500 mether

what is a copr build?

489
views
3
answers
1
vote
2014-05-16 14:34:22 -0500 Soups D

hibernate methods in Fedora 20?

29 Answers

64 Votes

64
0

0 Tags

18 Badges

 Συντάκτης   × 1  Περίφημη ερώτηση   × 24  Ωραία απάντηση   × 1
 Μελετητής   × 1  Ωραία ερώτηση   × 3  Οπαδός   × 1
 Υποστηρικτής   × 1  Δάσκαλος   × 1  Καλή ερώτηση   × 1
 Σημαντική ερώτηση   × 35  Φωτισμένη   × 1  Καλή απάντηση   × 1
 Εξαίρετη ερώτηση   × 1  Νεκρομάντης   × 3  Σπουδαστής   × 1
 Δημοφιλής ερώτηση   × 44  Αυτοδίδακτος   × 4  Σχολιαστής   × 1