Υποβολή Ερώτησης

torvum's profile - overview

6 Questions

10k
views
3
answers
1
vote
2014-04-19 13:23:00 -0500 torvum

Wifi won't connect to internet

833
views
όχι
answers
1
vote
2014-09-15 09:26:09 -0500 torvum

Tomboy Notes - Unable to Synchronize

1k
views
1
answer
όχι
votes
2014-09-13 16:36:09 -0500 torvum

Asus N550JV: Brightness Keys and SD Card Reader Not Working

269
views
1
answer
όχι
votes
2014-09-30 14:50:59 -0500 baoboa flag of Γαλλία

F20 - Sound stopped

3k
views
1
answer
όχι
votes
2014-02-18 14:02:52 -0500 torvum

System Hangs on Boot - Broadcom Wireless Suspected

3 Answers

0 Votes

0
0

0 Tags

17 Badges

 Ωραία ερώτηση   × 1  Συντάκτης   × 1  Σημαντική ερώτηση   × 4
 Δημοφιλής ερώτηση   × 5  Ωραία απάντηση   × 1  Αστρική ερώτηση   × 1
 Σπουδαστής   × 1  Καλή ερώτηση   × 1  Σχολιαστής   × 1
 Φωτισμένη   × 1  Καλή απάντηση   × 1  Δάσκαλος   × 1
 Εξαίρετη ερώτηση   × 1  Αυτοδίδακτος   × 1  Αγαπημένη ερώτηση   × 1
 Οπαδός   × 1  Περίφημη ερώτηση   × 4