Υποβολή Ερώτησης

dubi's profile - overview

3 Questions

238
views
1
answer
όχι
votes
2014-03-06 15:14:47 -0500 Marc lml flag of Κάτω Χώρες

How to make vnc server work on fedora 19

190
views
όχι
answers
όχι
votes
2014-02-21 14:37:47 -0500 dubi

failed installing fedora 19 [κλειστή]

138
views
όχι
answers
όχι
votes
2014-02-21 14:40:52 -0500 dubi

fedora-19 install problem [κλειστή]

0 Answers

0 Votes

0
0

0 Tags

4 Badges