Υποβολή Ερώτησης

Vitor Mazuco's profile - overview

14 Questions

33k
views
2
answers
4
votes
2014-03-01 10:22:02 -0500 Marc lml flag of Κάτω Χώρες

Service network restart in fedora 20

11k
views
2
answers
1
vote
2015-02-28 05:36:55 -0500 ILMostro flag of United States of America

Runlevel 3 in fedora 20?

657
views
όχι
answers
όχι
votes
2014-02-28 12:40:27 -0500 Vitor Mazuco

Error use CentOS in VM [κλειστή]

86
views
1
answer
όχι
votes
2014-06-02 00:50:48 -0500 hedayat

Daemon openvpn automatic?

223
views
όχι
answers
όχι
votes
2014-06-11 11:41:45 -0500 Vitor Mazuco

Kernel thread helper

79
views
όχι
answers
όχι
votes
2014-03-25 15:44:32 -0500 Vitor Mazuco

Can't access ssh in my VM Centos [κλειστή]

943
views
όχι
answers
όχι
votes
2014-04-24 16:59:33 -0500 Vitor Mazuco

Run fsck manually...

1k
views
2
answers
όχι
votes
2014-02-26 10:51:07 -0500 Mercm

No root device found. Boot has failed, sleeping forever.

508
views
2
answers
όχι
votes
2014-06-17 18:11:08 -0500 deusdara flag of Βραζιλία

Como entrar no usuário sem senha?

0 Answers

19 Votes

19
0

0 Tags

11 Badges

 Περίφημη ερώτηση   × 6  Σπουδαστής   × 1  Καλή ερώτηση   × 1
 Υποστηρικτής   × 1  Ωραία ερώτηση   × 1  Οπαδός   × 1
 Σχολιαστής   × 1  Δημοφιλής ερώτηση   × 10  Μελετητής   × 1
 Σημαντική ερώτηση   × 9  Συντάκτης   × 1