Υποβολή Ερώτησης

SDas's profile - overview

49 Questions

22k
views
5
answers
3
votes
2014-07-23 02:30:14 -0500 abadrinath flag of United States of America

How to install different type of fonts

2k
views
1
answer
2
votes
2014-03-30 23:52:50 -0500 FranciscoD_

How can I read the source code of a Linux command?

1k
views
1
answer
1
vote
2014-08-11 15:48:28 -0500 hedayat

data recovery software for fedora 64

144
views
2
answers
1
vote
2014-07-15 09:44:38 -0500 FranciscoD_

visual c in linux

3k
views
2
answers
1
vote
2014-09-05 16:09:28 -0500 jmt flag of Φινλανδία

Is reaver available for fedora

657
views
όχι
answers
1
vote
2015-04-13 03:46:36 -0500 SDas

Error in oracle 12c installation in fedora 20

6k
views
2
answers
1
vote
2014-09-11 21:55:56 -0500 topaussie

Please someone help me to solve the following problem with yum

283
views
1
answer
1
vote
2014-08-15 14:02:45 -0500 hedayat

Is there are any software like circuit maker

133
views
όχι
answers
όχι
votes
2014-04-30 09:02:15 -0500 SDas

problem in finding GAMBAS GUI

26 Answers

20 Votes

18
2

0 Tags

16 Badges

 Συντάκτης   × 1  Καλή απάντηση   × 1  Οπαδός   × 1
 Δάσκαλος   × 1  Καλή ερώτηση   × 1  Κριτικός   × 1
 Υποστηρικτής   × 1  Ωραία απάντηση   × 1  Μελετητής   × 1
 Σημαντική ερώτηση   × 28  Περίφημη ερώτηση   × 20  Δημοφιλής ερώτηση   × 31
 Ωραία ερώτηση   × 3  Σπουδαστής   × 1  Σχολιαστής   × 1
 Νεκρομάντης   × 1