Υποβολή Ερώτησης

somethingSomething's profile - overview

60 Questions

444
views
4
answers
15
votes
2015-11-09 02:32:56 -0500 xenithorb

Why don't people use their votes in here?

541
views
1
answer
2
votes
2014-09-29 05:13:39 -0500 baoboa flag of Γαλλία

Local mail system with gmail on Fedora 20

1k
views
όχι
answers
1
vote
2014-09-11 04:29:11 -0500 somethingSomething flag of Ισλανδία

Fedora can't see my dvd drive on my laptop.

95
views
1
answer
1
vote
2014-08-21 22:13:57 -0500 FranciscoD_

When does the ask.fedoraproject Android app come out?

23 Answers

559 Votes

557
2

0 Tags

21 Badges

 Σπουδαστής   × 1  Κριτικός   × 1  Αστικό καθήκον   × 1
 Αυτοβιογράφος   × 1  Μελετητής   × 1  Συντάκτης   × 1
 Αστική περιπολία   × 1  Οπαδός   × 1  Φωτισμένη   × 1
 Καλή απάντηση   × 1  Καλή ερώτηση   × 2  Ωραία απάντηση   × 3
 Ωραία ερώτηση   × 6  Σημαντική ερώτηση   × 33  Σχολιαστής   × 1
 Εξαίρετη ερώτηση   × 1  Περίφημη ερώτηση   × 25  Δημοφιλής ερώτηση   × 40
 Υποστηρικτής   × 1  Δάσκαλος   × 1  Αυτοδίδακτος   × 6