Υποβολή Ερώτησης

carbon's profile - overview

3 Questions

92
views
όχι
answers
όχι
votes
2015-07-08 20:19:49 -0500 carbon

Geary fails to start on upgraded Fedora 22

360
views
όχι
answers
όχι
votes
2014-03-26 14:12:53 -0500 carbon

Fedora 20/Cinnamon laptop won't suspend when lid is closed

8
views
όχι
answers
όχι
votes
2015-07-08 20:25:31 -0500 carbon

Geary not starting on Fedora 22 [κλειστή]

1 Answer

0 Votes

0
0

0 Tags

3 Badges