دربارهٔ دستهٔ گفتگو به فارسی

#1

برای گفتگو و رفع مشکلات به فارسی. دسته‌ی اصلی مخصوص اعلانات است و در نتیجه مدیریت شده است. لطفا از زیردسته‌ها برای گفتگوهای خود استفاده کنید.

2 Likes